© Copyright SMAY

Wstęp do projektowania urządzeń przeciwpożarowych, wytyczne prawne, branżowe i przykłady

Prowadzący: Mariusz Sobczak, architekt

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • jaki jest zakres obowiązków i rola projektanta (architekta) w procesie doboru i projektowania urządzeń przeciwpożarowych w odniesieniu do aktualnych przepisów;
  • jakie przepisy stanowią podstawę do obligatoryjnego doboru urządzeń przeciwpożarowych;
  • z jakich normatywów może korzystać projektant przy projektowaniu urządzeń przeciwpożarowych;
  • jak przepisy regulują zakres, w jakim ma być omówione urządzenie przeciwpożarowe w projekcie budowlanym;
  • jaka jest rola charakterystyki urządzenia przeciwpożarowego w projekcie budowlanym;
  • na czym polega projekt urządzeń przeciwpożarowych i jaka jest jego rola w procesie inwestycyjnym;
  • jaka jest różnica między projektem urządzenia przeciwpożarowego, a charakterystyką urządzenia przeciwpożarowego;
  • jak wygląda przykładowe opracowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawierające dane związane z urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • na co powinno się zwrócić uwagę podczas koordynacji prac projektowych związanych z urządzeniami przeciwpożarowymi i jaki zakres podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

PRAWO: 

Podstawy prawne zakresu projektu budowlanego, doboru urządzeń przeciwpożarowych, roli projektanta w procesie projektowym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

NORMY:

Przykładowe normatywy krajowe dotyczące wentylacji klatek schodowych, różnice i zasady stosowania.

PROJEKT:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla projektantów (w tym przypadku dla architektów), którzy biorą udział w procesie projektowania i doboru urządzeń przeciwpożarowych. Szkolenie ma na celu wskazanie podstawowego zakresu wiedzy, jaką powinien dysponować projektant, aby urządzenie przeciwpożarowe było optymalnie dobrane do założeń funkcjonalno-użytkowych budynku. Zakres wiedzy obejmuje również sprawy związane z koordynacją międzybranżową urządzeń przeciwpożarowych, w tym koordynacją na linii rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych–projektant.

mariusz_sobczak-min
mgr inż. arch.

Mariusz Sobczak

czynny architekt, specjalista w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej obiektów

Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej oraz doktorant na tym samym wydziale (specjalizacja: ochrona przeciwpożarowa budynków).

Doświadczony architekt z uprawnieniami w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Czynny członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów, projektant i specjalista z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Autor projektów związanych z dostosowywaniem budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Autor opracowań inżynieryjnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym symulacji CFD oraz analiz ewakuacji z budynków oraz imprez masowych. Autor planów działań ratowniczych związanych z bezpieczeństwem na projektowanych autostradach i drogach ekspresowych. Współautor ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z Oddziału Dolnośląskiego. Współautor szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Dolnośląskiej Izbie Architektów. Prelegent podczas szkoleń w leszczyńskim oddziale SITP. Doradca w zakresie rozwiązań BIM platformy BIM Streamer. Doradca w zakresie nowoczesnych metod wymiany informacji ochrony przeciwpożarowej w platformie PAP24.pl.