© Copyright SMAY

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE W PRAKTYCE ARCHITEKTA

autor: Mariusz Sobczak, architekt

3DG9W-min

Instalacje związane z czynną ochroną przeciwpożarową budynków stały się w minionych latach jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień w procesie projektowym. Można powiedzieć, że nigdy nie należały do prostych kwestii, jednak kilka czynników wpłynęło na zmiany, które obserwujemy w ostatnich latach. Przyczyn możemy szukać w nowelizacji przepisów ochrony przeciwpożarowej, dostępności normatywów zagranicznych oraz w znaczącym rozwoju technologii – zarówno metod projektowych, jak i samych urządzeń. Efektem tego stało się kolejne zagadnienie, z którym projektant musi się zmierzyć.

 

 

Konieczność stosowania większości z tych systemów stawia przed projektantem kolejne wyzwania związane z optymalnym doborem oraz zaprojektowaniem urządzeń przeciwpożarowych. Ściśle określone w przepisach rola i odpowiedzialność projektanta w procesie projektowym umożliwiają stwierdzenie, że podstawowa wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej stanowi obecnie niezbędnik każdego architekta. Już w fazie koncepcji architektonicznej urządzenia przeciwpożarowe mogą mieć niebagatelny wpływ na program funkcjonalno-użytkowy obiektu.

 

 

Pominięcie lub zbagatelizowanie roli urządzeń przeciwpożarowych we wczesnych fazach projektowania może mieć poważne konsekwencje – od niedoszacowania wartości inwestycji i samego projektu aż do zmiany programu funkcjonalno-użytkowego budynku. Paleta przykładów takich nieprzyjemnych sytuacji mogłaby wypełnić wydanie niejednej książki, ich skutki natomiast może odczuć każdy uczestnik inwestycji. Warto jednak przytoczyć kilka klasyków, a są nimi:  niezapewnienie napływu powietrza do systemu usuwania dymu w klatkach schodowych, brak miejsca na kanały dymowe w systemach wentylacji pożarowej w zabudowie wielorodzinnej, brak weryfikacji metod projektowych systemów wentylacji pożarowej, brak koordynacji automatyki systemów przeciwpożarowych. Podane sytuacje wynikają w dużej mierze z braku wystarczających informacji, które powinny się pojawić w pierwszej fazie projektowania.

Niezbędny zakres wiedzy dotyczącej urządzeń przeciwpożarowych daje projektantom swobodę w procesie projektowym, umożliwiając im optymalny dobór sprzętu w każdej fazie projektowania. Co zatem stanowi wspomniany „niezbędny zakres wiedzy”? Pamiętajmy, że w procesie projektowym uczestniczy nie tylko architekt, lecz także inni projektanci branżowi. Jak więc wyszczególnić te elementy, które mają bezpośredni związek z programem funkcjonalno-użytkowym budynku?

 

Na to pytanie – podczas cyklu szkoleń „SMAY ArchiVent – architektura wentylacji” – starają się odpowiedzieć specjaliści związani z projektowaniem oraz z ochroną przeciwpożarową, w tym z urządzeniami przeciwpożarowymi. Oprócz ogólnej  wiedzy o ochronie przeciwpożarowej tematyka spotkań skupia się na wentylacji pożarowej, obszarze mającym istotny wpływ 5 na architekturę. Autorzy szkoleń, zdając sobie sprawę z tego, jakie trudności wiążą się z zaprojektowaniem i doborem systemów wentylacji pożarowej, tematykę i zakres dobrali do potrzeb architektów i projektantów odpowiedzialnych za ogólne warunki bezpieczeństwa projektowanego obiektu budowlanego. Szkolenia mają na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy, z którą w większości przypadków środowisko projektantów miało już styczność. Ideą szkoleń staje się opracowanie modelu działańprojektowych związanych z doborem i optymalizacją wentylacji pożarowej z punktu widzenia projektanta. Tematyka szkoleń w dużej mierze odnosi się do obowiązujących w Polsce przepisów wykonawczych jako podstawy do projektowania przedmiotowych systemów – ale również do praktycznych rozwiązań, z którymi autorzy szkolenia mają ciągłą styczność.

 

Wieloletnie doświadczenie prowadzących w zakresie wentylacji pożarowej ma umożliwić zamianę wiedzy praktycznej w zagadnienia, które będą dotyczyć fazy zarówno projektowej i w ykonawczej, jak i eksploatacyjnej tych instalacji. Ważnym aspektem podczas organizacji szkoleń był dobór zespołu specjalistów z doświadczeniem w każdej z dziedzin związanych z procesem inwestycyjnym. W wielu przypadkach inne podejście do zagadnienia czynnej ochrony przeciwpożarowej
mają projektant architektury, projektant urządzeń przeciwpożarowych i producent. Dlatego prelegentami zostali eksperci w wybranych, wymienionych wyżej dziedzinach. Taki stan rzeczy pozwolił wyszczególnić i opracować najbardziej interesujące projektantów zagadnienia.

 

W pierwszej kolejności autorzy szkoleń kładą nacisk na uwarunkowania prawne związane z doborem i projektowaniem urządzeń przeciwpożarowych, sposoby zabezpieczania klatek schodowych i ich wpływ na architekturę, aranżację pomieszczeń wyposażonych w wentylację pożarową w budynkach wysokich i wysokościowych. Kolejne ważne elementy, poruszane na szkoleniach i stanowiące coraz częściej nieodzowny element projektu, to nowoczesne rozwiązania BIM oraz systemy wymiany
informacji związanych z ochroną przeciwpożarową, które w znaczący sposób mogą się przyczynić do usprawnienia pracy projektowej.

 

Szkolenia prowadzone będą pod patronatem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polski w formie szkoleń prowadzanych on-line oraz w okręgowych izbach architektów w różnych miastach Polski.

[button target=”_self” hover_type=”default” text_align=”center” text=”Wróć na stronę główną” icon_color=”#000000″ link=”/” hover_color=”#ffffff” hover_border_color=”#ffffff”]