© Copyright SMAY

Sposoby zabezpieczania klatek schodowych i ich wpływ na architekturę oraz aranżację obiektu

Prowadzący: Janusz Majcherczyk, projektant SMAY

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jak rodzaj systemu wpływa na estetykę wnętrza obiektu, tzn. gdzie projektować klapy transferowe, nawiewne, upustowe;
 • jakie powinny być ich gabaryty, jakie możliwości upustu powietrza itd.;
 • jakie są wady i zalety poszczególnych rozwiązań (porównanie oddymiania i nadciśnienia);
 • jakie istnieją rodzaje systemów nadciśnieniowych (pod kątem rozwiązań architektonicznych).

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

ODDYMIANIE: 
 • rodzaje systemów oddymiania dróg ewakuacyjnych – wady i zalety poszczególnych systemów;
 • sposoby upustu dymu (urządzenia, lokalizacja, sposób montażu, ewentualna estetyka itp.);
 • sposoby dostarczania powietrza kompensacyjnego do oddymianej przestrzeni klatki (ZODIC-M i ZODIC-G);
 • wpływ rozwiązań architektonicznych na bezpieczeństwo użytkowników i późniejszą eksploatację;
 • prawidłowa lokalizacja czerpni powietrza kompensacyjnego;
 • przykłady symulacji CFD – sposób na sprawdzenie, czy instalacja została poprawnie zaprojektowana.
NADCIŚNIENIE:
 • klasy systemów nadciśnieniowych i ich wpływ na ilość powietrza oraz wielkość szachtów;
 • sposoby realizacji nawiewu, transfery z przedsionka do korytarza, przerzuty elektroniczne;
 • rodzaje klap transferowych (jednopłaszczyznowe/wielopłaszczyznowe), maskownice krat;
 • sposoby realizacji upustu powietrza;
 • lokalizacja urządzeń do napowietrzania (na dachu, na dole, na górze, w przestrzeni klatki);
 • omówienie zalet wydzielania holi windowych przedsionkami itp.
JanuszM-min
mgr inż.

Janusz Majcherczyk

projektant instalacji sanitarnych w SMAY Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska. Projektant instalacji sanitarnych z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń. Od  2016 zajmuje się wentylacją pożarową  w firmie „SMAY” .