© Copyright SMAY

Nowoczesne rozwiązania BIM usprawniające pracę architektów i projektantów

Prowadzący: Łukasz Pilch, Sekcja Projektowa – SMAY

Wprowadzenie do zagadnienia:

Model BIM to nie tylko przeniesienie obiektu budowlanego do trójwymiarowej przestrzeni, ale przede wszystkim próba odzwierciedlenia jego wszystkich fizycznych i funkcjonalnych właściwości. BIM umożliwia projektantom podejmowanie trafnych i w pełni świadomych decyzji. Efekty? Znaczna oszczędność czasu, eliminacja błędów projektowych i wyższa jakość projektu. Z raportu BIM – polska perspektywa ogłoszonego przez Autodesk wynika, że ponad 60% respondentów za największą korzyść uważa jakość tworzonych projektów i redukcję liczby błędów na etapie realizacji. Blisko 40% stwierdza, że BIM gwarantuje lepszą współpracę osób zaangażowanych w projekt, a finalnie – lepszy jakościowo projekt.

BIM przynosi korzyści projektantom, dając inteligentne narzędzia pracy, które wykorzystane w sposób umiejętny mogą zagwarantować redukcję kosztów budowy i przyszłej eksploatacji. To pozwala na dokładną analizę i planowanie inwestycji oraz czyni proces inwestycyjny bardziej przejrzystym, a zarazem jak nigdy wcześniej usprawnia międzybranżową komunikację wszystkich osób zaangażowanych w proces. Dla inwestora BIM powinien oznaczać minimalizację ryzyka związanego z inwestycją – co ma swoje przełożenie zarówno na optymalizację kosztów, jak i czas planowanych działań. Decydując się na BIM, wykorzystujemy możliwości, które daje nam ciągły rozwój technologii. Każdego roku przesuwamy bariery w projektowaniu, czerpiąc korzyści wielokierunkowo.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • co to jest BIM – wprowadzenie, definicje, statystyki;
 • jakie są korzyści wynikające ze stosowania gotowych rozwiązań producenckich w technologii BIM;
 • jakie są perspektywy rozwoju i zakres stosowania BIM;
 • jak korzystać z modeli (przykład stosowania BIM w wentylacji pożarowej).

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • przegląd oferowanych modeli Revit SMAY;
 • modele BIM / modele uproszczone;
 • prezentacja funkcjonalności obiektów BIM:
  • typoszeregi produktów, wczytywanie rodzin,
  • tabela właściwości,
  • sterowanie widocznością,
  • kody produktów,
  • zestawienia elementów (film);
 • kontrola i monitoring błędów w codziennej pracy projektanta:
  • przykładowe błędy doborowe,
  • przykładowy dobór klapy dymowej do projektu.
lukasz-pilch-min
mgr inż.

Łukasz Pilch

projektant w SMAY Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: energetyka, specjalność: ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja). Prowadzi szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania Revit (MEP) w firmie bim.edu.pl. Współautor książki BIM w architekturze – koordynacja branż. Autor złożonych modeli HVAC w programie Revit. W firmie SMAY jest odpowiedzialny za wdrażanie technologii BIM, wykonywanie symulacji CFD i wsparcie projektantów branżowych.